Op afstand samenwerken

Op afstand samenwerken
Thuiswerken is sinds de uitbraak van het coronavirus voor heel veel mensen en organisaties ‘het nieuwe normaal’. De verwachting is dat het ‘op afstand samenwerken’ een vaste plek heeft verworven in organisaties. In de praktijk blijkt dat het vervangen van vergaderen door videoconferenties, het mailen en whatsappen niet ideaal is. De dagritmes van medewerkers zijn verschillend, informatie staat op veel verschillende plaatsen en het verschil tussen werk en privé vervaagd. Digidoen kent het klappen van de zweep en helpt medewerkers en organisaties om het digitaal samenwerken niet alleen leuker maar ook efficiënter te maken.

In persoonlijke gesprekken, brainstormsessies, workshops waarbij we gebruikmaken van passende online-mogelijkheden.

We werk(t)en o.a. samen met de volgende organisaties:
Gemeente Den Haag, Nationale Wetenschaps Agenda, NWO, RVO, Ministerie van I&M, Ideas from Europe, Micreos, Match+, Victim Support Europe, Team is Key, Netherlands Water Partnership, YEP Water (Ministerie van Buitenlandse Zaken/NWP), Topsector Water en Maritiem